Archiwum
Aktualności:

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 2/2018/MAMA

  Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 2/2018/MAMA Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznania rynku w związku z realizowanym projektem „MAMA już nie jest SAMA!” – w ramach Osi priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych […]

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 1/2018/MAMA

  Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 1/2018/MAMA Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznania rynku w związku z realizowanym projektem „MAMA już nie jest SAMA!” – w ramach Osi priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych […]

Rekrutacja do projektu „MAMA już nie jest SAMA!”

Projekt „MAMA już nie jest SAMA!” Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „MAMA już nie jest SAMA!”. Projekt jest skierowany do 55 kobiet pozostających bez pracy, do tych, które są zarejestrowane w PUP, jak też do niezarejestrowanych. Zapraszamy Panie, które prowadzą gospodarstwa domowe w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych – z Białegostoku, powiatu białostockiego oraz powiatu sokólskiego. […]

Informacja o wyborze oferty w ramach Rozeznania rynku nr 1/2017/KDP

Fundacja Rozwoju Kompetencji PRO-SKILLS uprzejmie informuje, iż w wyniku rozeznania rynku nr 1/2017/TR dotyczącego wynajmu sal szkoleniowych oraz zapewnienia cateringu wraz z serwisem kawowym dla Uczestników kursów zawodowych w projekcie pt.: „KWALIFIKACJE, DOŚWIADCZENIE i PRACA – to się opłaca!” realizowanego w ramach Osi priorytetowej II PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób […]

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 1/2017/KDP

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/2017/KDP Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczących wynajmu sal szkoleniowych oraz zapewnienia cateringu wraz z serwisem kawowym dla Uczestniczek kursów zawodowych w projekcie pt.: „KWALIFIKACJE, DOŚWIADCZENIE I PRACA – […]

Informacja o wyborze oferty w ramach Rozeznania rynku nr 1/2017/TR

Fundacja Rozwoju Kompetencji PRO-SKILLS uprzejmie informuje, iż w wyniku rozeznania rynku nr 1/2017/TR dotyczącego wynajmu sal szkoleniowych oraz zapewnienia cateringu wraz z serwisem kawowym dla Uczestniczek kursów zawodowych w projekcie pt.: „TRAMPOLINA – aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet opiekujących się osobą zależną” realizowanego w ramach Osi priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej […]

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 1/2017/TR

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/2017/TR Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczących wynajmu sal szkoleniowych oraz zapewnienia cateringu wraz z serwisem kawowym dla Uczestniczek kursów zawodowych w projekcie pt.: „TRAMPOLINA – aktywna integracja społeczno-zawodowa […]