Oferta

W ramach prowadzonej przez nas działalności, oferujemy pomoc w opracowaniu dokumentacji i wdrażaniu projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ponadto angażujemy się w działania promujące, wspierających i wdrażających projekty rozwojowe, w tym inicjatywy lokalne, regionalne i międzynarodowe.