Najnowsze
aktualności:

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 1/2019/SM

  Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznania rynku w związku z realizowanym projektem „superMAMA – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej kobiet!” – w ramach Osi priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie w ramach Regionalnego […]

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 7/2018/MAMA

  Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 7/2018/MAMA Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznania rynku w związku z realizowanym projektem „MAMA już nie jest SAMA!” – w ramach Osi priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego […]

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 6/2018/MAMA

  Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 6/2018/MAMA Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznania rynku w związku z realizowanym projektem „MAMA już nie jest SAMA!” – w ramach Osi priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego […]