Rekrutacja do projektu „MAMA już nie jest SAMA!”

Projekt „MAMA już nie jest SAMA!”

Zrzut ekranu 2017-08-09 o 17.54.02

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „MAMA już nie jest SAMA!”.
Projekt jest skierowany do 55 kobiet pozostających bez pracy, do tych, które są zarejestrowane w PUP, jak też do niezarejestrowanych.
Zapraszamy Panie, które prowadzą gospodarstwa domowe w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych – z Białegostoku, powiatu białostockiego oraz powiatu sokólskiego.
W celu podtrzymywania motywacji i rozwijania potencjału, przez cały okres realizacji projektu każda Uczestniczka będzie pod opieką mentora, a dodatkowo będzie korzystała ze wsparcia świadczonego przez doświadczonych specjalistów: doradcy zawodowego, psychologa, life coacha, pośrednika pracy.

Cel: zwiększenie do końca marca 2019 roku aktywności zawodowej i reintegracja społeczna 55 kobiet z powiatów m. Białystok, białostockiego, sokólskiego – poprzez kompleksowe wsparcie realizowane w oparciu o indywidualną ścieżką reintegracji.

Oferowane formy wsparcia dla każdej Uczestniczki:

 • Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji – „mapy drogowej” zawodowego rozwoju
 • Konsultacje z psychologiem
 • Konsultacje z doradcą zawodowym
 • Wsparcie mentorskie
 • Warsztaty rozwoju osobistego
 • Grupy wsparcia dla Uczestniczek
 • Bezpłatne certyfikowane kursy zawodowe przygotowujące do pracy jako:

SPRZEDAWCZYNI Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ Z FAKTUROWANIEM – 120 h
PRACOWNICA BIUROWA Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC – 120 h
PRACOWNICA MAŁEJ GASTRONOMII – 120 h
ASYSTENTKA DS. KSIĘGOWOŚCI – 120 h
OFFICE MANAGER – 120 h

 • Stypendia szkoleniowedla Uczestniczek kursów zawodowych – 6,64 zł netto/dzień
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • Indywidualne pośrednictwo pracy
 • Płatne 3-miesięczne staże zawodowe u atrakcyjnych pracodawców – 120% ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH, CZYLI 997,40 zł netto/miesiąc
 • Zwrot kosztów dojazdu

Gwarantujemy każdej Uczestniczce indywidualne podejście, zrozumienie, pełną uwagę i pomocną dłoń na każdym etapie realizacji działań projektowych

Zapraszamy do Biura Projektu (Biuro Lidera Projektu):

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – Oddział Fundacji Aktywizacja w Białymstoku
ul. Legionowa 28 lok. 601, 15-281 Białystok
tel. 85 679 26 45
e-mail: bialystok@idn.org.pl

Pliki do pobrania:

Regulamin MAMA
Karta zgloszeniowa MAMA