Archiwum
Aktualności:

Zapraszamy do udziału w projekcie „NIEwykluczone! – aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet”

  Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „NIEwykluczone! – aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet” Projekt skierowany jest do 50 kobiet, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, z 10 gmin Subregionu Białostockiego: m. Białystok, Gródek, Łapy, Supraśl, Wasilków, Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Krynki, Kuźnica, Szudziałowo. Celem projektu jest reintegracja społeczna kobiet 50 doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz zwiększenie aktywności […]

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 1/2019/SM

  Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznania rynku w związku z realizowanym projektem „superMAMA – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej kobiet!” – w ramach Osi priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie w ramach Regionalnego […]

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 7/2018/MAMA

  Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 7/2018/MAMA Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznania rynku w związku z realizowanym projektem „MAMA już nie jest SAMA!” – w ramach Osi priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego […]

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 6/2018/MAMA

  Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 6/2018/MAMA Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznania rynku w związku z realizowanym projektem „MAMA już nie jest SAMA!” – w ramach Osi priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego […]

Projekt: superMAMA – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej kobiet – REKRUTACJA TRWA!

  Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „superMAMA – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej kobiet” Projekt skierowany jest do 5O KOBIET-MAM, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie 10 gmin: m. Białystok, Gródek, Łapy, Supraśl, Wasilków, Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Krynki, Kuźnica, Szudziałowo, doświadczających wielokrotnego wykluczenia z powodu co najmniej dwóch przesłanek (określonych w rozdziale 3, pkt 15 […]

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 5/2018/MAMA

Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznania rynku w związku z realizowanym projektem „MAMA już nie jest SAMA!” – w ramach Osi priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa […]

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 4/2018/MAMA

  Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 4/2018/MAMA Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznania rynku w związku z realizowanym projektem „MAMA już nie jest SAMA!” – w ramach Osi priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego […]

Projekt: MAMA już nie jest SAMA – rekrutacja TRWA!

Szanowne Panie, Od 11 września 2018 r. rozpoczęliśmy pierwszy kurs zawodowy, czyli „Pracownica biurowa z elementami kadr i płac” – w ramach projektu „MAMA już nie jest SAMA!”. Wciąż jeszcze można zapisać się do udziału w projekcie, zapraszamy na kursy zawodowe: – „Sprzedawczyni z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem” – „Pracownica małej gastronomii” – „Office Manager” […]

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 3/2018/MAMA

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 3/2018/MAMA Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznania rynku w związku z realizowanym projektem „MAMA już nie jest SAMA!” – w ramach Osi priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans […]