Zapraszamy do udziału w projekcie „NIEwykluczone! – aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet”

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „NIEwykluczone! – aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet”

Projekt skierowany jest do 50 kobiet, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, z 10 gmin Subregionu Białostockiego: m. Białystok, Gródek, Łapy, Supraśl, Wasilków, Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Krynki, Kuźnica, Szudziałowo.

Celem projektu jest reintegracja społeczna kobiet 50 doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz zwiększenie aktywności zawodowej 40 kobiet z 10 gmin Subregionu Białostockiego: m. Białystok, Gródek, Łapy, Supraśl, Wasilków, Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Krynki, Kuźnica, Szudziałowo poprzez kompleksową aktywizację społeczną i zawodową realizowaną w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji stworzoną dla każdej Uczestniczki.

Oferowane formy wsparcia:

– opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji

– warsztaty rozwoju kompetencji społecznych i życiowych

– spotkania coachingowe ze specjalistami (np. prawnikiem, psychologiem, mediatorem)

– indywidualne pośrednictwo pracy

– bezpłatne kursy zawodowe

– stypendia szkoleniowe dla uczestniczek kursów zawodowych

– płatne 4-miesięczne staże zawodowe

 KURSY ZAWODOWE:

– prawo jazdy kat. B

– kadry i płace

– kurs komputerowy ECDL Standard

– profesjonalny make-up

– kompleksowa stylizacja paznokci

Uczestniczki nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Ponadto oferujemy zwrot kosztów dojazdu na wsparcie grupowe, kursy zawodowe oraz staże.

Formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami są przyjmowane w Biurze Projektu przy ul. Legionowej 30 lok. 205 w Białymstoku w godz. 9.00-16.00.

ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ! – 85 746 40 50

Dokumenty do pobrania:

Karta zgloszeniowa