Najnowsze
aktualności:

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 7/2018/MAMA

  Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 7/2018/MAMA Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznania rynku w związku z realizowanym projektem „MAMA już nie jest SAMA!” – w ramach Osi priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego […]

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 6/2018/MAMA

  Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 6/2018/MAMA Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznania rynku w związku z realizowanym projektem „MAMA już nie jest SAMA!” – w ramach Osi priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego […]

Projekt: superMAMA – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej kobiet – REKRUTACJA TRWA!

  Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „superMAMA – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej kobiet” Projekt skierowany jest do 5O KOBIET-MAM, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie 10 gmin: m. Białystok, Gródek, Łapy, Supraśl, Wasilków, Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Krynki, Kuźnica, Szudziałowo, doświadczających wielokrotnego wykluczenia z powodu co najmniej dwóch przesłanek (określonych w rozdziale 3, pkt 15 […]