Najnowsze
aktualności:

Zapraszamy do udziału w projekcie „NIEwykluczone! – aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet”

  Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „NIEwykluczone! – aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet” Projekt skierowany jest do 50 kobiet, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, z 10 gmin Subregionu Białostockiego: m. Białystok, Gródek, Łapy, Supraśl, Wasilków, Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Krynki, Kuźnica, Szudziałowo. Celem projektu jest reintegracja społeczna kobiet 50 doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz zwiększenie aktywności […]

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 1/2019/SM

  Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznania rynku w związku z realizowanym projektem „superMAMA – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej kobiet!” – w ramach Osi priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie w ramach Regionalnego […]

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 7/2018/MAMA

  Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 7/2018/MAMA Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznania rynku w związku z realizowanym projektem „MAMA już nie jest SAMA!” – w ramach Osi priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego […]