Projekt: superMAMA – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej kobiet – REKRUTACJA TRWA!

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „superMAMA – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej kobiet”

Projekt skierowany jest do 5O KOBIET-MAM, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie 10 gmin: m. Białystok, Gródek, Łapy, Supraśl, Wasilków, Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Krynki, Kuźnica, Szudziałowo, doświadczających wielokrotnego wykluczenia z powodu co najmniej dwóch przesłanek (określonych w rozdziale 3, pkt 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączeniu społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020).

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i reintegracja społeczna poprzez kompleksowe wsparcie w oparciu o Indywidualną Ścieżkę Reintegracji. Projekt powstał po wnikliwej analizie potrzeb oraz oczekiwań kobiet i odpowiada na niski poziom kompetencji życiowych, wycofywanie się z Rynku Pracy i dezaktualizację kwalifikacji zawodowych MATEK..

Oferowane formy wsparcia dla każdej uczestniczki:

 • Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji – „mapy drogowej” społecznego i zawodowego rozwoju
 • Konsultacje z psychologiem, socjoterapeutą
 • Konsultacje z prawnikiem, mediatorem
 • Konsultacje z doradcą zawodowym
 • Warsztaty rozwoju osobistego
 • Grupy wsparcia dla uczestniczek
 • Bezpłatne kursy zawodowe

STYLIZACJA PAZNOKCI – 30 godz.

PRAWO JAZDY KATEGORII B – 60 godz.

PRACOWNIK MAŁEJ GASTRONOMII – 120 godz.

PRACOWNIK DS. OBSŁUGI BIURA Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC – 120 godz.

 • Stypendia szkoleniowe dla uczestniczek kursów zawodowych
 • Indywidualne pośrednictwo pracy
 • Płatne 4-miesięczne staże zawodowe – (1017, 40 PLN za każdy miesiąc pracy)
 • Zwrot kosztów dojazdu

Dokumenty do pobrania:

Karta zgloszeniowa sM

superMAMA._regulamin_05.02.2019