Projekt: MAMA już nie jest SAMA – rekrutacja TRWA!

Szanowne Panie,

Od 11 września 2018 r. rozpoczęliśmy pierwszy kurs zawodowy, czyli „Pracownica biurowa z elementami kadr i płac” – w ramach projektu „MAMA już nie jest SAMA!”.

Wciąż jeszcze można zapisać się do udziału w projekcie, zapraszamy na kursy zawodowe:

– „Sprzedawczyni z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem”

– „Pracownica małej gastronomii”

– „Office Manager”

– „Asystentka ds. księgowości”

Oferowane formy wsparcia dla każdej Uczestniczki projektu:

– Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji – „mapy drogowej” zawodowego rozwoju

– Konsultacje z psychologiem

– Konsultacje z doradcą zawodowym

– Wsparcie mentorskie

– Warsztaty rozwoju osobistego

– Grupy wsparcia dla Uczestniczek

– Stypendia szkoleniowe dla Uczestniczek kursów zawodowych to 6,78 zł netto/dzień

– Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

– Indywidualne pośrednictwo pracy

– Płatne 3-miesięczne staże zawodowe u atrakcyjnych pracodawców – 120% ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH, CZYLI 1017,40 zł netto/miesiąc

– Zwrot kosztów dojazdu