Intermentoring – łączenie doświadczeń różnych pokoleń. Tworzenie sieci współpracy trenerów Intermentoringu.

Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Intermentoring – łączenie doświadczeń różnych pokoleń. Tworzenie sieci współpracy trenerów Intermentoringu”.

Projekt będzie realizowany w ramach inicjatywy „Podlaski  Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” dofinansowanej ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Celem projektu jest utworzenie trwałej sieci współpracy Trenerów Umiejętności Społecznych poprzez wyposażenie ich w wiedzę z zakresu Intermentoringu oraz promowanie aktywnego starzenia się i kształtowanie postaw prozdrowotnych. Szczegółowe informacje już wkrótce na naszej stronie!