STAWIAMY NA KOMPETENCJE – kompleksowy program wsparcia zawodowego personelu medycznego Polikliniki Arciszewscy

Informujemy, że Fundacja Rozwoju Kompetencji PRO-SKILLS została wyłoniona zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, jako podmiot zarządzający projektem PO KL 8.1.1 o numerze WND-POKL.08.01.01-20-227/13 pt. STAWIAMY NA KOMPETENCJE – kompleksowy program wsparcia zawodowego personelu medycznego Polikliniki Arciszewscy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Poliklinikę Ginekologiczo-Położniczą Sp. z o.o. Sp. k. w Białymstoku. Projekt jest realizowany od 01.05.2014 do 31.05.2015 r.

Fundacja Rozwoju Kompetencji PRO-SKILL jest odpowiedzialna m.in. za: nadzór nad realizacją poszczególnych działań zaplanowanych w projekcie, opracowanie niezbędnych do realizacji projektu dokumentów,kontrola terminowości realizacji działań, nadzór nad prawidłowością prowadzonej dokumentacji i rozliczeń, organizację szkoleń oraz monitoring działań podjętych w ramach projektu.

W ramach projektu realizujemy szereg szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji zawodowych (zarówno na poziomie pozamedycznej obsługi pacjenta jak i umiejętności zawodowych) personelu medycznego, w tym położnych oraz lekarzy, zatrudnionych bądź współpracujących z Polikliniką Arciszewscy – www.arciszewski.pl